تماس با ما

تماس با ما بایوپت

آدرس : مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، مرکز توسعه فناوری های پیشرفته

ارتباط با ما : ۰۹۱۵۳۳۸۷۳۶۹

کد پستی : ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

ایمیل : info@biopet.ir