زیست یاران پاژ

سپتامبر 10, 2023
غذای تازه گربه بایو پت
غذای تازه گربه بایو پت: این غذای تازه حداقل ۶۵ درصد یا بیشتر رطوبت دارد که می‌تواند به خوبی آب […]
اکتبر 25, 2021
کاتالوگ محصولات گربه
کاتالوگ محصولات گربه
اکتبر 25, 2021
کاتالوگ محصولات سگ
اکتبر 25, 2021
کاتالوگ محصولات سگ
اکتبر 19, 2021
persian-cat
نکات جالب گربه پرشین
گربه یکی از محبوب ترین مخلوقات پروردگار است که توانسته رابطه خوبی با انسان ها در سراسر جهان ایجاد کند. […]
اکتبر 19, 2021
همه چیز در مورد واکسیناسیون سگ
واکسیناسیون سگ
واکسیناسیون سگ دقیقا چیه و چرا مهمه؟ : عملکرد واکسن در سگ هم درست مثل واکسن‌ ما آدماست وهدفش مقاوم […]
اکتبر 17, 2021
درس چهارم = جلوگیری از پریدن حیوان برای ابراز علاقه سگها اغلب برای اظهارمحبت عادت دارند که به سروکول صاحب خود بپرند. مخصوصا موقعی که اگرچند دقیقه شخص را ندیده باشند دراین موقع با این عمل خود درحقیقت می خواهند ابرازمحبت بیشتری نموده باشند درست مانند آنستکه انسان وقتی رفیق خود را مدتی ندیده است چطوربا دست به شانه اش می زند. این حیوان هم با پریدن به شانه ها وسروکول صاحبش خوشحالی خود را ازدیدن اوابرازمیدارد غافل ازاینکه با پنجه های آلوده وکثیفش لباس صاحب خود را کثیف وآلوده می نماید. برای جلوگیری ازاین عمل بایستی این عادت را ازحیوان دورنمود. طریقه تعلیم : طریقه اول : موقعی که سگهای نسبتا بزرگ جثه کاملا دوستانه به سروکول شخص می پرند واحیانا گونه انسان را می لیسند بایستی دریکجا ثابت ایستاد وبا کمال دقت واحتیاط سگ را به روی دوپای عقبش برگرداند وبموازات این عمل باید با آهنگ محکم گفت : اه اه وبا کمال احتیاط با کف دست اورا ازاین کارمنع نمود. حیوان تقصیری ندارد نمیداند که ناخن پنجه هایش تا چه حد انسان را ناراحت ولباسش را کثیف می کند. با تمرین این درس بتدریج احساس خواهد نمود که پرش اوبه سروکول صاحبش مورد رضایت نیست وکم کم این عمل را ترک خواهد نمود. طریقه دوم : موقعی که حیوان می خواهد بپرد درحالتی که زانوی پای راست را درمقابل اوبمنظور مانع ازپرش خم نمائید با کف دست اورا ازاین عمل بازدارید وبا صدای محکم بگوئید : اه اه .طریقه سوم: طریقه سوم را معمولا برای سگهای کوچک جثه بکارمی برند وبایستی قبل ازاینکه سگ مجال پرش را پیدا کند دست را بسوی او درازنمود واورا نوازش داد باین طریق سگهای کوچک این عمل وعادت را به تدریج ترک خواهند نمود. فراموش نشود که درطریق تعلیم اول ودوم هردفعه با عمل نوازش تمرین خاتمه می پذیرد
چند درس مهم برای تربیت سگ
درس اول = بنشین این درس خیلی مهم ودرعین حال خیلی ساده وتعلیم آن آسان است. تعلیم نشستن باید دررگ […]
اکتبر 17, 2021
نکات بهداشتی نگهداری سگ
نکات بهداشتی نگهداری سگ
1.هفته ­ای یک بار لازم است سگ و محیط زندگی او را با محلول “جرمی ساید” که خاصیت ضد جرم، […]
اکتبر 17, 2021
مکمل توله‌سگ بایو پت